2011. augusztus 8., hétfő

Kit tekintünk kényszerbalkezesnek?

Nelson admirális szobra
Nagyon leegyszerűsítve: azt, aki arra kényszerül, hogy a bal kezét használja. A balkezesek között akadnak ugyanis olyanok, akik azért írnak bal kézzel, mert csak ezt a kezüket tudják az íráshoz használni. Gyakran – szó szerint is – jobb híján.
S kiindulásként mindjárt elkülöníthetünk kétféle kényszerbalkezest.
Az egyik csoportba azok tartoznak, akik eredetileg jobbkezesek voltak, de valamilyen oknál fogva rákényszerültek a bal kezük használatára. Jobb kézzel tanultak írni, majd kénysze­rűségből átszoktak a balra: átszokott kényszerbalkeze­seknek nevezhetjük őket.
És vannak, akik sohasem használhatták a jobb kezüket, tehát írni is bal kézzel tanultak. Őket született vagy spontán kényszerbalkezeseknek tekinthetjük. Ese­tükben még az is lehetséges, hogy akkor is balke­zesek lennének, ha mindkét kezüket használhatnák.
S most jöjjön néhány ismert név közülük, mind olyanok, akik életük során váltak kényszerűségből balkezessé: Mucius Scaevola a római hős, Horatio Nelson brit tengernagy, Paul Wittgenstein osztrák zongoraművész, Ferenczy Béni szobrász, Takács Károly sportlövő bajnok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése